Drugi Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ (MF- 2024-1-1)


Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavljuje drugi Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“.

 

Predmet Poziva je podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije u cilju ispunjavanja sljedećih obveza Republike Hrvatske do 2030. godine:

 

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, koji temeljem Odluke NKD, pripadaju:

 

Raspoloživi iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva iznosi 33.813.570,33 eura. Unutar navedenog raspoloživog iznosa Modernizacijskog fonda, sredstva će se raspodijeliti prema vrsti ulaganja u:

  1. fotonaponske elektrane - alokacija 18.813.570,33 eura
  2. elektrane na biomasu - alokacija 7.500.000,00 eura
  3. bioplinske elektrane - alokacija 7.500.000,00 eura

 

 

Rok za dostavu projektnih prijedloga na Poziv završava 9. rujna 2024. godine u 09:00 sati.

 

Više informacija o Pozivu dostupno je na stranici.