Gospodarska zona Antunovac

Detaljni plan uređenja Gospodarske zone

Gospodarska zona Antunovac nalazi se rubnom dijelu Općine Antunovac, pruža investitorima izvrsne uvjete poslovanja, zbog svoje veličine i  svog položaja  koji je vrlo dobro postavljen u prostoru, te zbog same pogodnosti blizine svih važnijih cestovnih prometnih pravaca, željezničkog koridora, blizine riječne i zračne luke, te blizine autoceste i koridora 5C. Udaljenost važnijih prometnih pravaca su sljedeći : Gospodarska zona Antunovac s lijeve strane je neposredno priključena na državnu cestu D518 (Osijek –Vinkovci), koja prolazi odmah uz Gospodarsku zonu Antunovac. Željeznička pruga Osijek –Vinkovci također prolazi kroz Gospodarsku zonu s desne strane. Od ostalih značajnijih prometnih koridora za ovaj dio Hrvatske, udaljenost od Riječne luke Osijek je 13 km, od Zračne luke Klisa 20 km, a od Koridora 5C udaljena je 22 km. Veličina je 200.329 m2, uslužne i mješovite djelatnosti te greenfield investicije. Zona je opremljena komunalnom infrastrukturom – plin, električna energija, voda i odvodnja/kanalizacija. U Gospodarskoj zoni Antunovac izgrađeno je i Reciklažno dvorište Antunovac, u vlasništvu Općine Antunovac, koje je  izgrađeno iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Projekt izgradnje Gospodarske zone Antunovac kao jedan od kapitalnih projekata u funkciji nositelja ekonomskog razvoja od iznimnog je prioriteta za Općinu Antunovac. Težište daljnjeg gospodarskog i društvenog razvoja zajednice usmjereno je na optimalnu i učinkovitu realizaciju izgradnje, uređenja i popunjenosti raspoloživih kapaciteta Gospodarske zone.

 

Infrastruktura:

Značajke gospodarske zone:

 • Energetska infrastruktura
 • Električna energija
 • Javna rasvjeta
 • Plinifikacija
 • Prometna infrastruktura
 • Pristupne ceste
 • Ceste unutar zone
 • Parkirališta
 • Biciklistička staza
 • Komunalna infrastruktura
 • Vodovodne instalacije
 • Industrijska kanalizacija
 • Oborinska odvodnja
 • Telekomunikacijska mreža i internet
 • Atraktivna lokacija Gospodarske zone Antunovac koja se proteže na zemljištu površine 203 000 m2
 • Veličina pojedinačnih parcela sukladno individualnim potrebama investitora od 1500 m2 – 10 000 m2
 • Princip poslovanja „KLJUČ U RUKE“ – Osigurano trajno održavanje zone
 • Dozvole; Zavisne usluge; Izvođenje radova
 • Izgrađenost – sukladno DPU Gospodarska Zona max. 60% s mogućom visinom građevine 13m do visine vijenca

 

Prometni položaj Gospodarske zone Antunovac

 

Lokacija Gospodarske zone Antunovac

Gospodarsku zonu Antunovac odlikuje izniman geoprometni položaj. Smještena je u centralnom sjevernom dijelu Općine Antunovac neposredno uz južnu granicu grada Osijeka uz:

Državnu cestu D 518
Autocestu A5, u neposrednoj blizini
Željezničku prugu Osijek – Vinkovci
Trasu budućeg koridora brze ceste Varaždin – Ilok, povezanu s koridorom 5C Budimpešta – Sarajevo – Ploče

 

Popis tvrtki koje posluju u Gospodarskoj zoni Antunovac

AUTO STOP

Prodaja automobila, cestovni prijevoz robe

autostop1306@gmail.com | www.auto-stop.hr

AUTOPRIJEVOZ MIOČ

Obrt za prijevoz i mehaničarske usluge

mioc-trans@vk.t-com.hr

BRA-PAG D.O.O

Proizvodnja tekstila

administracija@bra-pag.hr

BRLEG D.O.O.

Građevinarstvo i prerada kamena

www.brleg.hr

CESTORAD D.D.

Gradnja cesta i autocesta

www.cestorad.hr

CONSORTIUM D.O.O.

Boje i lakovi, proizvodnja, trgovina i usluge

consortium4@gmail.com

CRODUX PLIN D.O.O.

Skladištenje, distribucija i trgovina ukapljenog naftnog plina

www.crodux-derivati.hr

EDENOS D.O.O.

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

edenos.osijek@gmail.com

GAUSS D.O.O.

Razvoj web stranica i softverskih rješenja

info@gauss.hr | www.gauss.hr

GRESTO D.O.O.

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

 

HEP D.D.

Punionica električnih vozila

www.elen.hep.hr 

MALUS DOMESTICA D.O.O.

Poljoprivredna proizvodnja, trgovina i usluge;  Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća

 

MLAKAR VILIČARI D.O.O.

Zastupanje Jungheinrich viličara, Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom

mario.celic@mlakar-vilicari.hr | www.mlakar-vilicari.hr

NABLA SLAVONIJA D.O.O.

Trgovina električnim proizvodima

info@nabla-slavonija.hr | www.nabla-slavonija.hr

PIK VRBOVEC - MESNA INDUSTRIJA D.O.O.

Mesna industrija

pik@pik-vrbovec.hr | www.pik-vrbovec.hr

PODUZETNIČKI INKUBATOR I AKCELERATOR ANTUNOVAC

Za poduzetništvo i gospodarstvo

info@roda-antunovac.hr | www.pia-antunovac.hr

PROJEKTUM NEKRETNINE D.O.O.

Projektiranje i nadzor

info@projektum-nekretnine.hr | www.projektum-nekretnine.hr

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Odlaganje  i razvrstavanje otpada

www.opcina-antunovac.hr

SERVIS KOŠIĆ D.O.O.

Trgovina na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo

info@karcher-servis-kosic.hr | www.karcher-servis-kosic.hr

TRONIC D.O.O.

Proizvodnja, trgovina i montaža ventilacijske opreme

info@tronic.h | www.tronic.hr

VISINA DIR D.O.O.

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo

vlatko.kurtak@visina.hr | www.visina.hr

ZVG D.O.O., ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU

Proizvodnja papirnatih proizvoda za domaćinstvo, higijenske i toaletne potrebe

info@zvg.hr | www.zvg.hr

ZVIJEZDA D.D.

Proizvodnja masti i ulja

www.zvijezda.hr