Poslovanje u PIA Antunovac

U 2019. godini uspješno je proveden kapitalni projekt Općine Antunovac „Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac KK.03.1.2.01.0012.“ ukupne vrijednosti 21.402.869,68 kuna, a koji je odobren i sufinanciran u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” u iznosu od 19.698.872,28 kuna. Provedba projekta trajala je 24 mjeseca, odnosno od 7. kolovoza 2017. do 7. kolovoza 2019. godine. Vlasnik izgrađenog objekta – Poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac površine 3.179m2 – je Općina Antunovac. Temeljem Ugovora o pravu upravljanja, korištenja i održavanja objekta, radi organizacije rada Poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac, objektom upravlja i održava ga Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. U potrazi ste za poslovnim prostorom? Javite nam se!


JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U PODUZETNIČKOM INKUBATORU I AKCELERATORU ANTUNOVAC 


Izgradnjom Poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac razvila se profesionalna i visokotehnološki opremljena poslovna infrastruktura koja osigurava usluge za MSP-ove koji ulaze u poduzetničku aktivnost i one koji žele razvijati inovativni poslovni pothvat. Projektno rješenje dizajnirano je u svrhe jačanja poduzetničkog okruženja u Općini Antunovac sa širim područjem te jačanja regionalne konkurentnosti kroz poboljšanje dostupnosti poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima. Izgrađeni objekt obuhvaća 39 funkcionalno-prostornih jedinica infrastrukture; poslovna zgrada sastoji se od 34 uredska prostora, 2 proizvodna prostora, 2 coworking prostora, sanitarija, kuhinja, hardverske i softverske sobe, multifunckionalne dvorane i konferencijske sale.


Zakupljeni i slobodni poslovni prostori u PIA Antunovac

ODLUKA O DAVANJU U NAJAM VIŠENAMJENSKIH PROSTORIJA I RADNOM VREMENU

PRAVILA POSLOVANJA

ZAKUPLJENI I SLOBODNI POSLOVNI PROSTORI