Kontakt

Za više informacija o PIA Antunovac pošaljite upit. Naš stručni tim Vas čeka!

* Pružanje usluga novih tehnologija, inovativne usluge virtualnog asistenta i inkubatora poslovnih ideja te aditivne tehnologije 3D printera

* Stvaranje mreže partnera i suradnika PPI-jeva, znanstveno-obrazovne ustanove i ostalih potpornih institucija poduzetništvu

* Pružanje usluge najma poslovnog prostora i ostalih usluga PPI za 21 MSP koja posluju duže od 3 godine

* Pružanje specijalnih usluga PPI-jeva, provedba intenzivnih seminara i mentoriranja

* Promocija poduzetništva i inkubatora i akceleratora