HAMAG BICRO objavio je novi poziv za međunarodne suradničke projekte u 2018. godini iz programa EUREKA


Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) objavio je novi poziv za međunarodne suradničke projekte u 2018. godini iz programa EUREKA.

EUREKA je program kojim se potiču mikro, mala, srednja i velika poduzeća na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti.

 

Ciljevi programa su:

-Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet,

-Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika,

-Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman.


Za prijavu je potrebno partnerstvo tvrtki iz najmanje dvije različite zemlje.

Više na:https://hamagbicro.hr/bespovratne-potpore/eureka/poziv-na-dostavu-projektnih-prijava-u-eureka-program-2018/