„Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“ – KK.03.2.1.15


Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 22.5.2018. javni poziv “IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP”.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava je 23.05.2018 u 10:00:00, a rok za podnošenje projektnih prijava je 28.12.2018 do 00:00:00 sati.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava je 500.000,00 kn, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava 15.000.000,00 kn.

Poziv je financiran temeljem Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020., odnosno kroz Europski fond za regionalni razvoj.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici.

Svrha Poziva je jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Predmet Poziva je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

Više informacija na https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=c36e6b98-e1ef-4c2f-ab38-37ba14bfb5f0