Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini.


U tijeku su prijave za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko – baranjske županije za 2018. godinu za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županijeu 2018. godini. Potpora iznosi do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 30.000,00 kuna.

Pravo prijave za korištenje potpore imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu, udruge registrirane za djelatnosti povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma i druge fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Županije.

Potpora se dodjeljuje za troškove koji su plaćeni prije podnošenja prijave, a koji su nastali od 1. studenog 2017. do 31. listopada 2018. godine. Javni poziv je otvoren od 12. 09. do 31. 10. 2018. godine.

Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini dostupan je na web stranici Osječko-baranjske županije:

http://www.obz.hr/hr/pdf/financije/2018/potpore/javni_poziv_2_ulaganje_u_razvoj_i_unaprjedjenje_rur_turizma_kopija.pdf