Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata standardnih djelovanja iz Programa LIFE 2021. – 2027. za LIFE natječaj 2024. godine


Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2024. godini.  Pozivaju se svi potencijalni prijavitelji na dostavu zahtjeva za nacionalno sufinanciranje:

LIFE 2024. – JAVNI POZIV ZA NACIONALNO SUFINANCIRANJE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ove godine projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje na LIFE 2024 natječaju sufinancira u visini do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.

 

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika Programa LIFE (sa sjedištem i planiranim aktivnostima provedbe na području Hrvatske):

 

Rok za prijavu traje do:

 

Svi zahtjevi se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu: life@mzozt.hr.

 

Više informacija možete potražiti na stranici.