Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog skupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024)


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog skupljanja komunalnog otpada.

Predmet Javnog poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Prihvatljivi prijavitelji po ovom Javnom pozivu su

Raspoloživa sredstva po Javnom pozivu iznose 1.000.000,00 EUR.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem dva modela, ovisno o vrsti prijavitelja:

Podnositelj prijave može ostvariti najviše do 30.000,00 EUR, ali ne više od postotnog udjela koji je određen Javnim pozivom. Prijavitelj može dostaviti samo jednu prijavu za sufinanciranje, a intenzitet potpore iznosi od 40 do 80 % ukupno prihvatljivih troškova projekta, ovisno o statusu prijavitelja:

Podnositelj prijave može ostvariti najviše do 30.000,00 EUR, ali ne više od postotnog udjela koji je određen Javnim pozivom. Prijavitelj može dostaviti samo jednu prijavu za sufinanciranje, a intenzitet potpore iznosi od 40 do 80 % ukupno prihvatljivih troškova projekta, ovisno o statusu prijavitelja

Rok za podnošenje prijava je do dana iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

Više informacija te natječajnu dokumentaciju možete potražiti na stranici.