LAG Vuka-Dunav: Potpora lokalnim gospodarstvenicima, proizvođačima i obrtnicima


Lokalna akcijska grupa (LAG) Vuka-Dunav jedan je od prvih „stanara“ Poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac. Od svoga osnutka 2012. godine, LAG Vuka-Dunav doprinosi održivom razvoju ruralnog područja svog prostornog djelovanja pružanjem kvalitetnih i svima dostupnih usluga, osiguravanjem protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice, te poticanjem iskorištavanja postojećih potencijala za ruralni razvoj i razvoj turističke ponude, čineći učinkovito i transparentno lokalno partnerstvo. LAG Vuka-Dunav obuhvaća općine Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vuka, Vladislavci te dio grada Osijeka, odnosno pet mjesnih odbora: Brijest, Josipovac, Sarvaš, Tenja i Višnjevac, u okviru kojih je razmješteno ukupno 32 naselja.

Svoje djelovanje LAG Vuka-Dunav temelji na tri glavna strateška cilja – razvoju i jačanju gospodarskog potencijala, poboljšanju stanja cjelokupne infrastrukture i unaprjeđenju uvjeta života i kvalitete stanovanja u naseljima te zaštiti okoliša, prirodne i kulturne baštine, energetske učinkovitosti i racionalnom korištenju prirodnih resursa i upotrebi obnovljivih izvora energije.

LAG je kao suorganizator sudjelovao u mnogim tradicionalnim lokalnim manifestacijama, u sklopu kojih su provedene radionice te edukacije za poljoprivrednike i gospodarstvenike. Osim informiranja i edukacije poljoprivrednika, organizirane su i edukacije za mlade kroz koje je dvadesetak osoba steklo znanja i vještine iz područja pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU te drugih fondova, te osposobljavanje za Proizvođač/ica ratarskih kultura verificiranog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Uz to, LAG Vuka-Dunav potpora je lokalnim gospodarstvenicima, proizvođačima i obrtnicima, olakšavajući im promociju vlastitih proizvoda putem sudjelovanja na različitim gospodarskim i lokalnim sajmovima diljem RH, a u suradnji s drugim LAG-ovima radi se na promociji i brendiranju lokalnih i regionalnih proizvoda. Uz animiranje i informiranje lokalnog stanovništva, LAG Vuka–Dunav radi i na poboljšanju kompetencija svojih djelatnika i članova upravljačkih tijela, sudjelujući na različitim radionicama i seminarima u organizaciji Ministarstva poljoprivrede RH, APPRRR-a, drugih LAG-ova te mreža za ruralni i održivi razvoj RH, namijenjenih širenju informacija i razmijeni iskustava.

LAG Vuka-Dunav planira nastavak poticanja inovacija i odabir projekata koji će biti financirani iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-20120., kao i ostalih fondova na nacionalnoj i međunarodnoj razini, a više informacija možete pronaći na njihovoj službenoj mrežnoj stranici.