Otvoreni Javni pozivi Osječko-baranjske županije


Osječko-baranjska županija raspisala je pet javnih poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području županije, ukupne vrijednosti 2.115.000,00 kuna. Pozivi su objavljeni na službenoj internet stranici http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718 .

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja, ukupne vrijednosti 1,5 mil kuna.

– Prihvatljivi korisnici ovog poziva su  subjekti malog gospodarstva, odnosno fizičke i pravne osobe (trgovačka društva, obrti i zadruge) koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva. Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi nabave alata, strojeva, postrojenja i opreme, kupovinu, izgradnju, rekonstrukciju ili opremanje poslovnih prostora, nabava računalne opreme.

Potpora iznosi do 50 % opravdanih troškova izvršenog ulaganja, najviše do 50.000,00 kuna.

Javni poziv za dodjelu potpora za promotivne aktivnosti, ukupne vrijednosti 230.000 kuna.

-Korisnici su subjekti subjekti malog gospodarstva, poduzetničke potporne institucije, stručno-poslovne organizacije (komore) i udruge malog gospodarstva i poduzetništva, znanstvene i obrazovne institucije te druge fizičke i pravne osobe.

Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi najma i zakupa prostora, kotizacije, vanjskih suradnika, uvrštenja u sajamski katalog, izrade i prezentacije , promidžbenih materijala i proizvoda.

Iznos potpore je do 50 % opravdanih troškova.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti, ukupne vrijednosti 225.000 kuna.

-Korisnici su poduzetničke potporne institucije, stručno-poslovne organizacije (komore) i udruge malog gospodarstva i poduzetništva, znanstvene i obrazovne institucije te subjekti malog gospodarstva. Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi vezani uz najam prostora i drugi neposredni troškovi vezani uz prostor za održavanje edukacije, predavača, izrade, pripreme i tiskanja publikacija, izrade i nadogradnje web stranica, usluga medija.

Iznos potpore je do 75 % opravdanih troškova, a za oblike edukacije i do 100 % opravdanih troškova).

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda, ukupne vrijednosti 85.000,00 kuna.

-Korisnici mogu biti subjekti malog gospodarstva, poduzetničke potporne institucije te udruge inovatora i inovatori putem ovih institucija.

Potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda dodjeljuje se za inovativne aktivnosti

kojima se povećava konkurentnost i pokreće rast gospodarstva, a osobito za razvojne projekte kojima se potiče i pomaže razvoj poduzetništva temeljenog na znanju, razvoj prototipova i novih proizvoda, zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom, komercijalizaciju inovacija, stručno osposobljavanje i obrazovanje, te marketinške aktivnosti.

Iznos potpore je do 75 % opravdanih troškova.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za savjetovanje poduzetnika osigurava 75.000,00 kuna za poduzetničke potporne institucije.

-Potpora za savjetovanje poduzetnika dodjeljuje se za savjetodavnu djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina potencijalnih poduzetnika, poduzetnika-početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja, a osobito za stručne savjetodavne usluge postojećim i potencijalnim poduzetnicima, mentorske usluge poduzetnicima početnicima, te savjetodavne usluge korisnicima poduzetničkih inkubatora.

Iznos potpore je do 50 % opravdanih troškova.

Pozivi su otvoreni do utroška sredstava, a najkasnije do 31. listopada ove godin