PIA Antunovac: Popis poslovnih prostora raspoloživih za zakup


Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. raspisala je Javni poziv za zakup poslovnih prostora u objektu Poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac (PIA Antunovac).

PIA Antunovac smješten je u Gospodarskoj zoni Antunovac 23, 31216 Antunovac, ukupne je površine 3179m2, a poslovni prostori koji se nalaze u PIA Antunovac koji se daju u zakup navedeni su u tabelarnom prikazu, uz napomenu kako su crvenom bojom označeni poslovni prostori koji su već zauzeti:

 

Redni

 

broj

Etaža zgrade Broj oznake iz tlorisa Naziv Površina (m2) Broj radnih jedinica po uredu Mjesečna zakupnina kn/m2

 

(bez PDV-a)

 

 

Zauzeto

1 PRIZEMLJE 7 URED 1 22,27 2-4 20,00 kn/m2 Zauzeto
2 PRIZEMLJE 8 URED 2 32,36 2-6 20,00 kn/m2 Zauzeto
3 PRIZEMLJE 9 URED 3 34,13 2-6 20,00 kn/m2 Zauzeto
4 PRIZEMLJE 10 URED 4 22,89 2-4 20,00 kn/m2 Zauzeto
5 PRIZEMLJE 11 URED 5 22,89 2-4 20,00 kn/m2  
6 PRIZEMLJE 20 KUHINJA 47,34 / 20,00 kn/m2  
7 PRIZEMLJE 22 URED 6 22,71 2-4 20,00 kn/m2 Zauzeto
8 PRIZEMLJE 23 URED 7 22,71 2-4 20,00 kn/m2 Zauzeto
9 PRIZEMLJE 24 URED 8 22,19 2-4 20,00 kn/m2  
10 PRIZEMLJE 25 URED 9 22,27 2-4 20,00 kn/m2  
11 PRIZEMLJE 27 URED 10 22,27 2-4 20,00 kn/m2  
12 PRIZEMLJE 28 URED 11 24,14 2-4 20,00 kn/m2  
13 PRIZEMLJE 29 URED 12 35,13 2-6 20,00 kn/m2 Zauzeto
14 PRIZEMLJE 30 URED 13 22,37 2-4 20,00 kn/m2 Zauzeto
15 PRIZEMLJE 31 URED 14 22,37 2-4 20,00 kn/m2  
16 PRIZEMLJE 34 POSLOVNI PROSTOR 1 67,16 / 20,00 kn/m2 Zauzeto
17 PRIZEMLJE 35 POSLOVNI PROSTOR 2 67,19 / 20,00 kn/m2 Zauzeto
18 1. KAT 9 KUHINJA 47,34 / 20,00 kn/m2 Zauzeto
19 1. KAT 12 URED 1 22,71 2-4 20,00 kn/m2 Zauzeto
20 1. KAT 13 URED 2 34,69 2-6 20,00 kn/m2 Zauzeto
21 1. KAT 14 URED 3 34,48 2-6 20,00 kn/m2 Zauzeto
22 1. KAT 16 URED 4 20,91 2-4 20,00 kn/m2 Zauzeto
23 1. KAT 17 URED 5 21,39 2-4 20,00 kn/m2 Zauzeto
24 1. KAT 18 URED 6 21,98 2-4 20,00 kn/m2 Zauzeto
25 1. KAT 19 URED 7 32,49 4-6 20,00 kn/m2 Zauzeto
26 1. KAT 20 URED 8 21,39 2-4 20,00 kn/m2  
27 1. KAT 21 URED 9 21,59 2-4 20,00 kn/m2 Zauzeto
28 1. KAT 23 PROSTOR 1 11,88 1 20,00 kn/m2 Zauzeto
29 1. KAT 27 URED 11 32,35 2-6 20,00 kn/m2 Zauzeto
30 1. KAT 29 URED 12 22,89 2-4 20,00 kn/m2  
31 2. KAT 13 URED 1 21,29 2-4 20,00 kn/m2  
32 2. KAT 15 URED 2 23,06 2-4 20,00 kn/m2  
33 2. KAT 16 URED 3 21,39 2-4 20,00 kn/m2  
34 2. KAT 17 URED 4 33,08 4-6 20,00 kn/m2 Zauzeto
35 2. KAT 18 URED 5 21,39 2-4 20,00 kn/m2 Zauzeto
36 2. KAT 21 URED 6 32,26 2-6 20,00 kn/m2 Zauzeto

Pravo na podnošenje pisane ponude imaju mikro i mala trgovačka društva (d.o.o. ili j.d.o.o.),  poduzetničke potporne institucije i agencije, obrti te fizičke osobe.

Fizičke osobe koje kao zakupci sklope ugovor o korištenju poslovnog prostora imaju obvezu prije potpisa Ugovora registrirati trgovačko društvo ili obrt, bez obzira na djelatnost kojom se bave.

Svaki poslovni prostor naveden u tabelarnom prikazu čini samostani predmet zakupa, međutim ukoliko postoji poslovni interes za spajanjem dva ili više prostora, isto će biti omogućeno poduzetnicima.

Jedan poduzetnik može podnijeti zahtjev za zakup do maksimalno 3 poslovna prostora, kako bi se omogućio zakup poslovnog prostora mikro i malim poduzetnicima i obrtnicima kojima je poduzetnički inkubator prvenstveno i namijenjen.

Poslovni prostori opremljeni su osnovnim uredskim namještajem (stolovi, stolice, ormarići), koji se zakupljuju zajedno s poslovnim prostorom i ulaze u cijenu zakupa, ovisno o predviđenom broju radnih jedinica po pojedinom poslovnom prostoru. Zajednički prostori su hodnici, kuhinje, sanitarni čvorovi i co-working prostori.

 

U objektu postoji mogućnost najma sale za sastanke i konferencijske dvorane (do 150 osoba) sukladno Odluci o korištenju poslovnih prostorija.

 Osim zakupnine Zakupnik plaća troškove korištenja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (grijanje i hlađenje, električna energija, čišćenje), razmjerno udjelu zakupljenog prostora prema površini cijele građevine, sukladno iskazanim površinama u tehničkoj dokumentaciji građevine po cijeni od 20,00 kn/m2 (bez PDV-a).

Mjesečno korištenje telefona i interneta i troškove istoga zakupnici sami dogovaraju s operaterom.

Zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup.

Poslovni  prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od minimalno 2 do maksimalno 5 godina.

Dodatne informacije, kao i tekst Javnog poziva za zakup poslovnih prostora u objektu Poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac (PIA Antunovac), pronađite na poveznicama:

Agencija RODA

PIA Antunovac

Općina Antunovac