Potpisan ugovor sa izvođačem radova Projektgradnja d.o.o.


Dana 10. svibnja 2018. godine u Antunovcu potpisan je Ugovor o javnoj nabavi radova na izgradnji Poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac sa izvođačem radova Projektgradnja d.o.o., na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, kao ekonomski najpovoljnije ponude sukladno objavljenim kriterijima za odabir te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi. Slijedeći korak je otvaranje gradilišta i početak radova što nas očekuje već slijedeći tjedan.