Third Call for proposals under Business Development and Innovation Croatia


Innovation Norway objavio je Treći poziv za dostavu projektnih prijedloga “Business Development and Innovation Croatia” u okviru “Programa Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost u Hrvatskoj” Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014. do 2021., s područjem fokusa na Inovacije zelene industrije i Plavi rast (Green Industry Innovation i Blue Growth).

Programom „Poslovni razvoj i inovacije“ hrvatskim poslovnim subjektima može biti dodijeljeno više od 20 milijuna eura. Fokusna područja ulaganja i razvoja bit će inovacije zelene industrije (proizvodna industrija) i plavi rast (pomorski, pomorski, mali turizam i drugo). Ovo je također prilika za hrvatske kompanije da uspostave snažne odnose s norveškim kompanijama, sveučilištima te centrima za istraživanje i razvoj radi razmjene znanja i najbolje prakse.

Prihvatljive aktivnosti za financiranje:

Inovacije zelene industrije:

 1. Razvoj, provedba i ulaganje u inovativne ekološke tehnologije
 2. Razvoj zelenih proizvoda i usluga
 3. Razvoj i primjena „zelenijih proizvodnih procesa”

 

Plavi rast:

 1. Razvoj i ulaganja u pomorske nadstrukture
 2. Razvoj i ulaganja u obalni i pomorski turizam
 3. Razvoj i ulaganja u plavu biotehnologiju
 4. Razvoj i ulaganja u pomorske resurse rudarenja morskog dna
 5. Razvoj proizvoda i rješenja vezanih uz pomorski promet
 6. Razvoj rješenja za plavu energiju
 7. Razvoj inovativnih proizvoda i rješenja u ribarstvu i akvakulturi
 8. Razvoj inovativnih rješenja u vezi s morskim otpadom i zagađenja
 9. Razvoj inovativnih tehnologija za opskrbu vodom, uključujući desalinizaciju

 

Za shemu pojedinačnih projekata za područja fokusa Zelena industrija i Plavi rast minimalni iznos odobrene potpore iznosi 200.000 eura, a maksimalni iznos odobrene potpore iznosi 1.500.000 eura.

Za shemu dodjele manjih iznosa bespovratnih sredstava za MSP-ove (SGS 1) za područja fokusa Inovacije zelene industrije i Plavi rast minimalni iznos odobrene potpore iznosi 50.000 eura, a maksimalni iznos odobrene potpore iznosi 200.000 eura.

 

Stopa bespovratnih sredstava može varirati od 10% do 70 %, ovisno o vrsti dodijeljene državne potpore, veličini subjekta Prijavitelja, profitabilnosti projekta, općem financijskom stanju Prijavitelja i drugim elementima odredaba Uredbe koji su relevantni za dotični projekt.

Za shemu pojedinačnih projekata za područja fokusa Inovacije zelene industrije i Plavi rast prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi te velika poduzeća, kod kojih javno vlasništvo ne prelazi 25%,

registrirani najmanje tri godine na datum krajnjeg roka Natječaja. Prihvatljivi partneri su bilo koji privatni ili javni subjekti, komercijalni ili nekomercijalni, registrirani kao pravna osoba u Državi darovateljici (Norveškoj) ili u Hrvatskoj.

 

Za shemu dodjele manjih iznosa bespovratnih sredstava za MSP-ove (SGS 1) za područja fokusa Inovacije zelene industrije i Plavi rast prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi registrirani najmanje godinu dana na datum krajnjeg roka Natječaja. Prihvatljivi partneri su bilo koji privatni ili javni subjekti, komercijalni ili nekomercijalni, registrirani kao pravna osoba u Državi darivateljici (Norveškoj) ili u Hrvatskoj.

 

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. siječnja 2023. godine, a projekti bi trebali trajati najduže 12 mjeseci jer bi svi trebali biti potpuno provedeni do 30. travnja 2024. godine. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Innovation Norway.